Du som konsumerar konst

Som konsument har du makt.

När du köper biljett exempelvis till en konsert, konstutställning eller ett litteraturevenemang, kan det faktiskt gå så att pengarna hamnar någon annanstans än hos konstnären.

Kräv att evenemangsarrangörer och andra som beställer konst ska agera rättvist. Maksamme taiteilijalle-märket (Vi betalar konstnären) som ingår i kampanjen Manifestet för rättvis konst visar att konstevenemangets eller beställarens arvodespraxis är i skick.

På kampanjens webbplats finns exempel på rättvisa aktörer. Om du känner till andra föredömliga beställare av konst, skriv och tala om det för kampanjteamet på reiluntaiteenmanifesti@taike.fi eller be att ditt favoritkulturevenemang förbinder sig till kampanjen. Rekommendera kampanjen på sociala medier med taggarna #manifestetforrattviskonst och #rattvislon.

Varför?

Ofta erbjuds publiken konstupplevelser helt gratis, och det är fint med tanke på tillgängligheten. Men du har ändå rätt att fråga hur konstevenemanget kan vara gratis – blir även konstnären utan arvode?

Konstnären har rätt att kunna leva på sitt arbete. När konstnären får arvode för sitt arbete, hålls konsten högklassig, mångsidig och levande.

Dela: