Taiteen kuluttajat

Kuluttajana sinulla on valtaa.

Silloinkin, kun ostat pääsylipun esimerkiksi konserttiin, taidenäyttelyyn tai kirjallisuustapahtumaan, saattaa käydä niin, että raha ohjautuu muualle kuin taiteilijalle.

Usein taide-elämyksiä tarjotaan yleisölle kokonaan maksutta, mikä on saavutettavuuden näkökulmasta hieno asia. Sinulla on kuitenkin oikeus kysyä, mihin taidetapahtuman maksuttomuus perustuu – jääkö taiteilijakin palkkiotta?

Taiteilijalla on oikeus tulla toimeen työllään. Kun taiteilija saa työstään palkkion, taide pysyy laadukkaana, monipuolisena ja elävänä.

Vain pieni osa taiteilijan työstä näkyy yleisölle. Kirjan kirjoittaminen tai taidenäyttelyn teosten työstäminen voi viedä vuosia. Puolen tunnin konserttia edeltää harjoittelurupeama, jota on edeltänyt säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen. Taideteosta valmistaessaan taiteilija maksaa usein muille ammattilaisille heidän työstään ja palveluistaan – esimerkiksi puvustajille tai teknisille toteuttajille. 

Taiteilijan toimeentulo koostuu tyypillisesti monesta palasesta. Joiltakin taiteenaloilta puuttuvat kokonaan palkkatyösuhteet ja niiden mahdollistamat työehtosopimukset ja minimipalkkiotasot. Taiteilijat elävät usein yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa ja toimivat freelancereina ja itsensätyöllistäjinä, jotka putoavat helposti yhteiskunnan turvaverkkojen läpi.

Kilpailu alalla on kovaa ja taiteilijoiden tarve saada jalka oven väliin on huutava. Tästä syystä taiteilijat itsekin tyytyvät helposti riittämättömiin palkkioihin. Kuluttajan on hyvä tiedostaa, että taiteilijalle usein tarjottava näkyvyys ei kuitenkaan muutu palkkioksi edes ansioituneimmilla tekijöillä niin kauan kuin ilmaistyön käytäntöjä ylläpidetään.

Jaa: