Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa osoitteessa reiluntaiteenmanifesti.fi ja on laadittu 2.10.2020.

Taiteen edistämiskeskus vastaa tästä sivustosta ja pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sivuston saavutettavuuden toteutti, testasi ja arvioi ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Konsepto. Sivuston käyttö testattiin myös ruudunlukuohjelmalla ja näppäimistöllä.

Saavutettavuusseloste liittyy Lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102. Saavutettavuusselosteen laatimisessa on pyritty noudattamaan EU-komission suomenkielistä mallia saavutettavuusselosteesta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  1. Vaatimusten noudattamatta jättäminen
  2. Kohtuuton rasite

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

1. Toimisto-ohjelmilla tuotettujen tiedostojen saavutettavuus puutteellinen

Sivulla “Kampanja” tarjotaan ladattavaksi Word-ohjelmalla tehtyjä sopimusmalleja, joiden saavutettavuutta ei ole testattu. Tiedostoista pyritään tekemään saavutettavia myöhemmin.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

2. Tiedostonjakopalvelun saavutettavuus puutteellinen

Sivulla “Kampanja” tarjotaan ladattavaksi kampanjaan liittyviä PDF-tiedostoja ja muita tiedostoja. Edellä mainitut tiedostot jaetaan Dropbox-tiedostonjakopalvelun kautta, joka ei täytä WCAG 2.1 AA-tason kriteerejä. Tämä ongelma pyritään korjaamaan myöhemmin tarjoamalla suorat latauslinkit.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

3. Taitto-ohjelmilla tuotettujen tiedostojen saavutettavuus puutteellinen

Sivulla “Kampanja” tarjotaan ladattavaksi kampanjaan liittyviä PDF-tiedostoja ja muita tiedostoja, joista ei ole tehty saavutettavia. PDF-tiedostojen kohdalla tyypillisiä ongelmia ovat esimerkiksi virheellinen kielitieto, sisällön virheellinen lukujärjestys ruudunlukijan kanssa, puuttuvat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, tekstien ja taustan kontrastit sekä kuvana lisätyt tekstit.

Nämä materiaalit on tarkoitettu pääasiassa graafisten suunnittelijoiden käyttöön, joten niiden saavutettavuuden varmistaminen on katsottu kohtuuttomaksi rasitteeksi.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen reiluntaiteenmanifesti@taike.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: 0295 016 000 (vaihde)

Jaa: