Taiteen tekijät

spraycan Reilun taiteen kampanja

Taiteilijana sinulla on oikeus elää työlläsi.

Taiteilijaa kysytään työhön, koska taiteella nähdään arvoa. Työstä kuuluu aina maksaa rahallinen korvaus. Näkyvyys, jalka oven välissä tai pullakahvit eivät korvaa työtuntejasi ja ainutlaatuista osaamistasi.

Uskalla neuvotella ja hinnoitella työsi realistisesti. Näkyvyys ei johda palkallisiin työtilaisuuksiin edes meritoituneimmilla taiteilijoilla niin kauan kuin taidekentällä ylläpidetään palkattoman työn käytäntöjä. Palkkion vaatiminen on reilua muita taiteilijoita kohtaan ja parantaa koko alan toimintaedellytyksiä. 

Luovaa työtä ei voi tehdä 365 päivää vuodessa, mutta toimeentulon on riitettävä koko vuodeksi. Hinnoittele työsi siis suhteessa todelliseen työmäärään ja työpäiviin vuodessa.

Näin edistät reiluja käytäntöjä taiteilijana:

 • Kysy palkkiosta tai tee tarjous tilaajalle heti kättelyssä.
 • Määrittele kirjallisessa sopimuksessa vastuut ja rahalliset korvaukset, kuten palkkio, matka- ja majoituskulut sekä syntyvien kustannusten korvaaminen.
 • Mikäli kyseessä on verokortilla maksettava toimeksianto, ota selvää, onko kyseessä palkka vai työkorvaus. Jos tilaaja maksaa työkorvausta, sinun tulee huolehtia itse eläkemaksuista ja vakuutuksista.
 • Jos laskutat, laske summaan mukaan materiaalit, juoksevat kulut, palkan sivukulut, kuten eläkevakuutusmaksu, loma- ja mahdollisten sairauspäivien osuus sekä arvonlisävero.

Hinnoittelu ja palkkiosuositukset

Taiteilijan työtä helpottamaan on tälle sivulle koottu linkkejä eri taiteen alojen palkka- ja palkkiosuosituksiin sekä sopimuspohjiin.

Suositukset ovat aina pohjahintoja ja ohjeellisia. Hintaan vaikuttaa valmistelevan työn määrä, esityksen kesto, vaadittava tarpeisto, tekijöiden määrä, sijainti, yleisömäärä, erityisvaatimukset, taiteilijan työuran pituus ja ansioituneisuus.

Huulet ja rahaa

Sopimuspohjat

Voit käyttää näitä Taiteen edistämiskeskuksen tarjoamia sopimuspohjia apuna erityyppisten sopimusten luonnissa. Taiteenalakohtaisia suosituksia palkkioiden suuruudesta ja muista tarvittavista korvauksista pääset lukemaan alakohtaisten linkkien kautta.

Muistilista sopimiseen:

 • Kysy palkkiosta tai tee tarjous tilaajalle heti kättelyssä.
 • Tee kirjallinen sopimus työstä/toimeksiannosta.
 • Määrittele sopimuksessa vastuut ja rahalliset korvaukset, kuten palkkio ja syntyvien kustannusten korvaaminen.
 • Sovi erikseen teoksen tekijänoikeudellisista käyttökorvauksista.
 • Määrittele sopimuksen kesto ja esittämisen laajuus, kuten esitysaika ja levityskanava.
 • Verokortilla maksettavassa toimeksiannossa, varmista, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.
 • Sopimuksen laiton kohta ei sido sinua, vaikka allekirjoittaisit sopimuksen.

Taiteen tekijän työn muoto
ja kulut osana hinnoittelua

Kulut osana hinnoittelua

Ota huomioon palkkiosta neuvoteltaessa kaikki työskentelystä koituvat kulut, työtehtävät ja tekijänoikeudelliset käyttökorvaukset.

Valmiin teoksen taustalla on paljon kuluja ja työtä, jota tilaajan voi olla hankala hahmottaa. Syntyneiden kulujen ja työtehtävien erittely tilaajalle voi auttaa palkkioneuvottelussa.

Taiteilijan työtä tilatessa hintaan vaikuttaa esimerkiksi valmistelevan työn määrä ja syntyvät kulut — myös sijainnilla, yleisömäärällä ja esityksen kestolla on vaikutusta hintaan.

Taiteilijan erityisosaaminen, työuran pituus ja ansioituneisuus vaikuttaa työtunnin hintaan samalla tavoin kuin muillakin aloilla. Reilussa palkkiossa työstä maksettavasta vastikkeesta ei säästetä.

Kulujen kohdalla saattaa syntyä säästöjä tilaajan tarjotessa työtilan tai hankkiessa edullisempaa reittiä esimerkiksi materiaaleja tai alihankintana suoritettavaa työtä. Kulujen jakaantumiseen vaikuttaa myös työntekemisen muoto eli onko kyseessä palkkatyö, työkorvauksena maksettava työ vai laskuttaako taiteilija.

Työntekemisen muoto vaikuttaa vastuun ja kulujen jakaantumiseen.

Työsuhteinen työ / työstä maksetaan palkka

 • Freelancerille maksetaan työstä verokortilla palkka.
 • Työnantaja maksaa vakuutus (TyEL) ja sosiaaturvamaksut. Työnantaja korvaa/tarjoaa työssä tarvittavat materiaalit, työvälineet ja tilat.

Ei-työsuhteinen työ / toimeksianto / työstä maksetaan työkorvaus

 • Freelancerille maksetaan työstä verokortilla työkorvaus. Työn tarjoaja tekee työkorvauksesta ennakonpidätyksen kuten palkastakin.
 • Työntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa sotu- ja TyEL-maksua. Vakuuttaminen on freelancerin vastuulla. Freelancer maksaa itse eläkevakuutusmaksun (YEL) ja arvonlisäveron, mikäli toiminta ylittää asetetut rajat.
 • Freelancer vastaa itse materiaaleista, työtilasta ja -välineistä ellei toisin sovita.
 • Työkorvauksella työskentelevällä freelancerillä ei ole työttömyysturvaa eikä hänelle makseta sairausajanpalkkaa.

Ei-työsuhteinen työ / toimeksianto / freelancer laskuttaa työstä työkorvauksen

 • Freelancerille maksetaan laskun mukaan. Laskuttamiseen tarvitset y-tunnuksen, eli toiminimen tai muun yrityksen. Voit toimia myös osuuskunnan kautta tai käyttää laskutuspalvelu, mutta näihin laskutusmuotoihin saattaa liittyä rajoitteita joidenkin tilaajien kohdalla.
 • Freelancer maksaa itse ennakkoperintänä verot ja eläkevakuutusmaksun (YEL), jonka tasoon hän pystyy vaikuttamaan. Vakuuttaminen on freelancerin vastuulla.
 • Freelancer maksaa arvonlisäveron, mikäli toiminta ylittää asetetut rajat.
 • Laskuttava freelancer on kirjanpitovelvollinen. 
 • Freelancer vastaa itse materiaaleista, työtilasta ja -välineistä.

Mikäli pohdit yrityksen perustamista, on tärkeää valita yrityksen muoto huolella, kerryttää eläke- ja työttömyysturvaa ja hoitaa vakuuttaminen. Yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin saa ilmaista apua muun muassa Uusyrityskeskuksista ja Yritys-Suomi palvelusta.

Teoksen myyminen:
Teosmyynti on veronalaista ansiotuloa. Arvonlisävero tulee huomioida hinnoissa. Arvonlisäverottoman toiminnan raja on 1.1.2021- alkaen 15 000 euroa. Saatat tulla arvonlisäverovelvolliseksi kesken kauden, kun myyntisi ylittää arvonlisäverottoman toiminnan rajan.

Arvonlisävero tulee huomioida hinnoissa. Arvonlisäverottoman toiminnan raja on 1.1.2021- alkaen 15 000 euroa. Saatat tulla arvonlisäverovelvolliseksi kesken kauden, kun myyntisi ylittää arvonlisäverottoman toiminnan rajan.

YEL-työtulon
raja on vuonna 2023 vähintään 8575,45 euroa.

Lisätietoa Freelancerin asemasta työsuhteessa (palkka), ei-työsuhteisessa työssä (työkorvaus tai palkkio) ja ammatinharjoittajana:
Akavan erityisalojen ohje
Freelancertyön palkkiolaskuri
Työttömyysturva ohjeistus

Lisätietoa toiminimestä, osuuskunnasta ja osakeyhtiöstä yritysmuotoina:
Ornamon ohje

Apua yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin:
Uusyrityskeskuksista ja Yritys-Suomi palvelusta.

AVEKin julkaisema ohjeistus työnantajana toimimiseen luovilla aloilla

Jaa: