Taiteen tilaajat

Näytä, että olet reilu tilaaja!

Sitoutumisestasi reiluihin palkkio- ja sopimuskäytäntöihin voit viestiä Reilun taiteen manifesti -kampanjan Maksamme taiteilijalle -tunnuksella.

Taiteilijan toimeentulo muodostuu yleensä monesta palasesta. Myös satunnaiset keikkatyöt ja toimeksiannot sekä puhujapyynnöt ovat osa taiteilijan työtä. Ne eivät siis ole teosten markkinointia tai taiteilijan ”päätyön” ohessa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa.

Aina, kun tilaat taiteilijan ammattiosaamista (kuten esitys tai teos) tai asiantuntijuutta (puheenvuoro tai artikkeli), kyseessä on työ, josta tulee maksaa rahallinen palkkio.

Reilu taiteen tilaaja ei koskaan tarjoa taiteilijalle vastineeksi työstä vain näkyvyyttä. Reiluja palkkioita maksamalla osoitat arvoa taiteilijan työlle ja tuet taiteen pysymistä monipuolisena ja elinvoimaisena.

Näin tilaat taiteilijan työtä vastuullisesti:

  • Kun suunnittelet esimerkiksi kulttuuritapahtumaa, budjetoi taiteilijan työn osuus realistisesti jo aluksi. Käytä apuna suosituksia tai tee tarjouspyyntöjä.
  • Ota työtilaisuutta tarjotessasi raha puheeksi heti tai pyydä taiteilijalta tarjous.
  • Laadi korvauksesta ja vastuista kirjallinen sopimus.

Taiteilijan työmäärästä vain pieni osa näkyy yleisölle. Siksi hintaan vaikuttaa aina valmistelutyön määrä, esityksen/puheenvuoron kesto, vaadittava tarpeisto, tekijöiden määrä, sijainti, yleisön koko ja muut erityisvaatimukset. Myös taiteilijan työuran pituus ja ansioituneisuus voivat ja saavat näkyä palkkiossa.

Taiteilijan työn tilaamista helpottamaan on tälle sivulle koottu linkkejä eri taiteenalojen palkka- ja palkkiosuosituksiin sekä sopimuspohjiin. Suositukset ovat aina pohjahintoja ja ohjeellisia.

Jos suositukset koskevat palkkatyötä, huomaa, että laskuttava taiteilija joutuu lisäämään niihin muun muassa arvonlisäveron, eläkevakuutusmaksun, sosiaaliturvamaksun ja työskentelyn kulut.

Linkit

Taiteilijan työn tilaamista helpottamaan on tälle sivulle koottu linkkejä eri taiteenalojen palkka- ja palkkiosuosituksiin sekä sopimuspohjiin. Suositukset ovat aina pohjahintoja ja ohjeellisia. Hintaan vaikuttaa valmistelevan työn määrä, esityksen kesto, vaadittava tarpeisto, tekijöiden määrä, sijainti, yleisömäärä, erityisvaatimukset, taiteilijan työuran pituus ja ansioituneisuus.

Jos suositukset koskevat palkkatyötä, huomaa, että laskuttava taiteilija joutuu lisäämään niihin muun muassa arvonlisäveron, eläkevakuutusmaksun, sosiaaliturvamaksun ja työskentelyn kulut, kuten työhuonevuokran, työväline- ja materiaalikulut jne.

Huulet ja rahaa

Visuaaliset materiaalit

Visuaaliset materiaalit ja mallisopimuspohjat löydät Kampanja-sivulta

Jaa: