Julkaistu 5.10.2020

Taike edellyttää reiluutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta

Hanna Susitaival, Suunnittelupäällikkö vt, Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskuksesta myönnettävillä valtionavustuksilla työllistyy vuosittain lukuisa joukko taiteilijoita. Ei toki yksin Taiken rahoituksella, taiteen vapaan kentän toimijoiden ja erikokoisten ja -laisten alan projektien rahoitus kun tunnetusti koostuu niin julkisesta ja yksityisestä tuesta kuin omarahoituksesta. 

Miten Taike voi sitten varmistaa, että sen rahoittamassa toiminnassa taiteilijoita kohdellaan reilujen käytäntöjen mukaan. Asettamalla myöntökriteereitä, ohjaamalla hakijoita toimimaan oikein ja tekemällä myönteisiä päätöksiä sellaisista hakemuksista, jotka täyttävät reilun toiminnan tunnusmerkit. Laki määrää Taiken valvomaan myöntämänsä rahoituksen käyttöä. Selvitysten kautta saamme paljon tietoa, joka vaikuttaa myös seuraaviin rahoituspäätöksiin.

Reilujen palkkiokäytäntöjen lisäksi työntekijän kohtelun tulee olla kaikin tavoin reilua ja oikeudenmukaista. On erittäin tervetullutta, että alan aiemmin vaietut huonot käytännöt ovat viime vuosina nousseet isosti esiin ja julkiseen keskusteluun. Tämä on johtanut ehdotukseen kulttuurialan eettisen toimielimen perustamisesta ja nimenomaan Taiken yhteyteen.

Taikella olisi omassakin toiminnassaan kehitettävää. Noin 200 alan asiantuntijaa toimii Taikessa luottamushenkilöinä taidetoimikunnissa. Tämän joukon tärkein tehtävä on lukea vuosittain tuhansia apurahahakemuksia ja tehdä niistä päätöksiä. Hakemusten lukeminen on työtä, jota ei tällä hetkellä korvata lainkaan. Taiken tavoitteena on, että tämä työ korvataan. Toivottavasti lähitulevaisuudessa, jotta myös Taike elää niinkuin opettaa.

Kirjoittaja on Taiteen edistämiskeskuksen suunnittelupäällikkö (Vt) Hanna Susitaival. Kuva: Iiris Pääkkönen

Palaa artikkeleihin

Jaa: