Kampanjen

Manifestet för rättvis konst är en kampanj för rättvisa arvoden åt konstnärer.

Manifestet för rättvis konst talar om verkligheten inom konstbranschen. Konstnärers arbete består i typiska fall av många bitar: enstaka jobb, uppdrag och andra beställningar utgör en viktig del av konstnärers splittrade inkomster. Men ofta erbjuds konstnärer bara synlighet som arvode för dessa uppdrag.

Manifestet för rättvis konst påminner om att alltid när man beställer en konstnärs kunskaper, handlar det om ett arbete som ska ersättas i pengar.

På sidorna har vi samlat avtalsmallar, länkar till arvodesrekommendationer och regelverk som hjälper både beställaren och konstnären i att prissätta arbetet, i avtalsförhandlingar samt i realistisk budgetering av evenemang och andra uppdrag. Webbplatsen fokuserar främst på beställningsarbeten, uppdrag och uppträdanden, det vill säga sådant arbete som inte omfattas av kollektivavtal.

Konstnärer får beställningar på sitt arbete, eftersom det betraktas som värdefullt. Det bästa sättet att visa denna uppskattning är att betala konstnären ett rättvist arvode.

Aktörer som följer rättvis arvodespraxis kan kommunicera sin ansvarsfullhet med hjälp av kommunikationsmaterialet på den här sidan.

Maksamme taiteilijalle-märket (Vi betalar konstnären) som ingår i kampanjen Manifestet för rättvis konst visar att konstevenemangets eller beställarens arvodespraxis är i skick.

Om du agerar rättvist, kan du ladda ner en logo att använda här:

Maksamme taiteilijalle LILA

Maksamme taiteilijalle ORANGE

Maksamme taitelilijalle VIT

Kampanjlogo i olika färger: Manifest SVE

Dela: