Kampanjen

Pengar ger möjliheter.

Också till rättvis konst.

Konst uppstår genom konstnärens arbete.

Den som utför ett arbete ska betalas ersättning i pengar.

Ansvarsfulla beställare av konst ingår avtal med och betalar arvode till konstnären.

Dagens konsumenter vill veta hur konstupplevelsens pris uppstår.

När konsumenten köper en biljett för att njuta av konst, ska pengarna gå vidare också till konstnären.

Konstnären har rätt att kunna leva på sitt arbete.

Rättvis arvodespraxis säkerställer att det finns levande, högklassig och mångsidig konst i Finland.

Synlighet ger inte möjligheter till ett gott liv. Pengar ger det.


Manifestet för rättvis konst är en kampanj för rättvisa arvoden åt konstnärer.

Manifestet för rättvis konst talar om verkligheten inom konstbranschen. Konstnärers arbete består i typiska fall av många bitar: enstaka jobb, uppdrag och andra beställningar utgör en viktig del av konstnärers splittrade inkomster. Men ofta erbjuds konstnärer bara synlighet som arvode för dessa uppdrag.

Manifestet för rättvis konst påminner om att alltid när man beställer en konstnärs kunskaper, handlar det om ett arbete som ska ersättas i pengar.

På sidorna har vi samlat avtalsmallar, länkar till arvodesrekommendationer och regelverk som hjälper både beställaren och konstnären i att prissätta arbetet, i avtalsförhandlingar samt i realistisk budgetering av evenemang och andra uppdrag. Webbplatsen fokuserar främst på beställningsarbeten, uppdrag och uppträdanden, det vill säga sådant arbete som inte omfattas av kollektivavtal.

Konstnärer får beställningar på sitt arbete, eftersom det betraktas som värdefullt. Det bästa sättet att visa denna uppskattning är att betala konstnären ett rättvist arvode.

Dela: