Du som beställer konst

Visa att du är en rättvis beställare!

Konstnärers inkomster består ofta av många bitar. Även sporadiska jobb och uppdrag samt olika framträdanden är en del av konstnärens arbete. De är alltså inte marknadsföring av verk eller frivillig verksamhet som konstnären ägnar sig åt vid sidan av sin ”huvudsyssla”.

Alltid när du beställer en konstnärs yrkeskunskap (t.ex. en föreställning eller ett verk) eller expertis (anförande eller artikel) handlar det om ett arbete som ska ersättas med ett arvode i pengar.

En rättvis beställare av konst erbjuder aldrig konstnären endast synlighet som ersättning för arbetet. Genom att betala rättvisa arvoden visar du att du värdesätter konstnärens arbete och ger ditt stöd till konstens fortsatta mångsidighet och livskraft.

Så här beställer du arbete av en konstnär ansvarsfullt:

  • När du planerar exempelvis ett kulturevenemang, budgetera realistiskt för konstnärens arbete från början. Använd rekommendationer som hjälp eller be om offerter.
  • Ta upp priset genast när du erbjuder ett uppdrag eller be att konstnären lämnar en offert.
  • Gör upp ett skriftligt avtal över ersättningen och ansvarsfördelningen.

Om rekommendationerna gäller lönearbete, observera att den fakturerande konstnären är tvungen att lägga till bland annat mervärdesskatt, pensionsförsäkringsavgift, socialskyddsavgift och arbetskostnader på själva lönen.

Länkar

För att göra beställningen av arbete av konstnärer lättare har vi på denna sida samlat länkar till olika konstarters löne- och arvodesrekommendationer samt avtalsmallar. Rekommendationerna är alltid det lägsta priset och riktgivande.

Det är bara en liten del av konstnärens arbetsmängd som är synlig för publiken. Priset påverkas av mängden förberedande arbete, föreställningens längd, rekvisita som behövs, antalet medverkande, plats, publikmängd, specialkrav, konstnärens karriärlängd och meriter.

Läppar och pengar

Dela: