Du som skapar konst

spraycan Reilun taiteen kampanja

Som konstnär har du rätt att kunna leva på ditt arbete.

Konstnärer erbjuds arbete, eftersom konsten anses ha ett värde. Den som utför ett arbete ska alltid betalas ersättning i pengar. Synlighet, att få in en fot eller kaffe med bulle ersätter inte dina arbetstimmar och dina unika kunskaper.

Våga förhandla och prissätta ditt arbete realistiskt. Synlighet leder inte till avlönade arbetsmöjligheter ens för meriterade konstnärer så länge konstfältet upprätthåller praxis med oavlönat arbete. Att kräva arvode är rättvist mot andra konstnärer och förbättrar verksamhetsförutsättningarna för hela branschen.

Det går inte att utföra kreativt arbete 365 dagar i året, men inkomsterna måste räcka för hela året. Prissätt alltså ditt arbete i relation till den verkliga arbetsmängden och antalet arbetsdagar i året.

Så här främjar du rättvis praxis som konstnär:

  • Fråga om arvodet eller ge beställaren en offert genast.
  • Gör upp ett skriftligt avtal för att definiera ansvar och ekonomiska ersättningar, som arvode, rese- och boendekostnader samt ersättning av kostnader som uppstår.
  • Om det är fråga om ett uppdrag som betalas med skattekort, ta reda på om det är ett arvode eller en arbetsersättning. Om beställaren betalar arbetsersättning, måste du själv sköta om pensionsavgifter och försäkringar.
  • Om du fakturerar uppdragsgivaren, beräkna beloppet så att det inkluderar material, löpande kostnader, lönebikostnader, som pensionsförsäkringsavgift, semester- och eventuella sjukdagars andel samt moms.

Länkar

För att göra beställningen av arbete av konstnärer lättare har vi på denna sida samlat länkar till olika konstarters löne- och arvodesrekommendationer samt avtalsmallar. Rekommendationerna är alltid det lägsta priset och riktgivande. Priset påverkas av mängden förberedande arbete, föreställningens längd, rekvisita som behövs, antalet medverkande, plats, publikmängd, specialkrav, konstnärens karriärlängd och meriter.

Om rekommendationerna gäller lönearbete, observera att den fakturerande konstnären är tvungen att lägga till bland annat mervärdesskatt, pensionsförsäkringsavgift, socialskyddsavgift och arbetskostnader som arbetsrumshyra, verktygs- och materialkostnader, på själva lönen.

Läppar och pengar

Dela: